Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Repeter og bruk kulturfiltermodellenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Repeter og bruk kulturfiltermodellen

Oppgave 1

 • Repeter begrepene i kulturfiltermodellen ved å se gjennom videoen. Husker du alle stadiene?
 • Forklar begrepene kulturfilter, intendert mening og kontekst. Bruk eksempler.

Oppgave 2

 • Skriv ned alle assosiasjonene du har til ordet "katt" og sammenlign lista di med sidemannens liste. Har dere lik forståelse av dette begrepet?
 • Hvordan ville en samtale mellom to som har ulik forståelse av begrepet "katt" foregå? Forklar ved hjelp av kulturfiltermodellen.

Oppgave 3

I klippet fra TV-serien Skam møter vi Isak hos helsesykepleieren på skolen.

 • Analyser kommunikasjonen mellom Isak og helsesykepleieren ved hjelp av kulturfiltermodellen.
 • Hva tror du har formet kulturfiltrene til helsesykepleieren og til Isak? Beskriv det du oppfatter som deres kulturelle ståsted (normer, verdier og erfaringer). Er de veldig ulike? Begrunn svaret ditt.
 • Hvis du kjenner TV-serien: Hvordan har det påvirket din tolkning av samtalen mellom Isak og helsesykepleieren at du kjenner til hva Isak strever med og hva som har skjedd tidligere (samtalens kontekst)?
 • Hvis du ikke kjenner serien, søk etter informasjon om karakteren Isak i Skam. Vil du etter å ha lest litt om ham endre din beskrivelse av noen av elementene i kulturfiltermodellen? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

Oppgave 4

Hva slags nytte kan du ha av å kjenne til kulturfiltere og kulturfiltermodellen

 • i møte med mennesker i hverdagen?
 • i nåværende og framtidig arbeidsliv?

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter