Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. Relasjoner og kontekst påvirker ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Relasjoner og kontekst påvirker

Tenk deg at du får meldingen "sitt ned". Hvor og når dette blir sagt, og hvem som sier det, vil avgjøre om du omfatter det som en invitasjon, et forslag, en oppfordring eller en kommando.

Kontekst påvirker kommunikasjonen
Kontekst i kulturfiltermodellen

Betydning av kontekst

Kontekst er alt som kan påvirke kommunikasjonen. Det kan være innflytelse fra omgivelser, situasjonen, tidspunktet, miljøet og så videre. I modellen vår har vi illustrert konteksten med en stor ellipse. Den er en ramme rundt hele kommunikasjonssituasjonen.

Hvordan sending og mottak skjer, avhenger ofte sterkt av konteksten. Er det en fortrolig samtale i en sofa, en offentlig tale, eller er det lesing av en avisartikkel på bussen? Hvilket forhold har du til den du kommuniserer med?

Betydning av relasjoner

Relasjonen du har til den du kommuniserer med, er en del av konteksten. Den vil påvirke hvordan du koder og avkoder en melding. Relasjonen mellom avsender og mottaker er illustrert med den stiplede ovalen i kommunikasjonsmodellen vår.

Er relasjonen mellom de som kommuniserer preget av tillit eller mistillit? De følelsesmessige relasjonene kan spille en viktig rolle for hvordan tegnene eller signalene blir tolket. Har du ikke tillit til den du snakker med, vil du tolke meldinger fra denne personen annerledes enn om den kom fra en venn du stoler på.

Kan du se for deg ulike situasjoner der meldingen "sitt ned" kan tolkes ulikt?

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prøv å kode meldingen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft kommunikasjonen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva er kommunikasjon?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mer om kommunikasjonsbegrepene

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du lage en bedre reklame?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft relasjoner og kontekst

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Før du begynner

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Egenevaluering prosessmodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repeter og bruk kulturfiltermodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Boks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.