Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
 5. KulturfilteretChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kulturfilteret

Vi skal se nærmere på de ulike elementene i kulturfiltermodellen. Den viktigste forskjellen fra andre kommunikasjonsmodeller er kulturfilteret.

Avsender og mottaker har ulike kulturfiltre
Avsender og mottaker har ullike kulturfiltre

Illustrasjonen over viser en avsender og en mottaker. For enkelhets skyld kaller vi her avsenderen for ’han’ og mottakeren for ’hun’. Så langt er denne modellen lik andre kommunikasjonsmodeller.

I tillegg har vi tegnet inn et filter foran både avsender og mottaker. Det er dette vi kaller kulturfilteret. Avsenderen har (eller gjør gjeldende) en kulturell bakgrunn, her illustrert som et firkantet kulturfilter. Mottakeren har (eller gjør gjeldende) en kulturell bakgrunn som vi viser med et trekantet kulturfilter. De ulike formene illustrerer at kulturfiltrene vi har, er ulike.

Kulturfilteret består av erfaringer

Kulturfilteret er altså et filter som påvirker hvordan vi koder og avkoder meldinger. Filteret er formet av kulturer vi er en del av og erfaringene vi har. Det er en del av oss, og vil derfor alltid påvirke kommunikasjonen, selv om vi ikke tenker på det i det daglige.

Vi blir nok først og fremst oppmerksomme på kulturfiltrene når de er veldig ulike, når kulturbakgrunnen er så forskjellig at det oppstår misforståelser. Likevel er kunnskap om at vi alle har litt ulike filtre nyttig å ha i flere sammenhenger.

Kunnskap er viktig i mange kommunikasjonssituasjoner

De som jobber med markedsføring og massekommunikasjon vil alltid tenke over hvordan budskapet de ønsker å formidle vil bli tolket og forstått. Dyktige markedsførere har for eksempel mye kunnskap om målgruppa for en kampanje. Når de kartlegger interesser, holdninger og verdier blant målgruppens medlemmer, er det i realiteten gruppas kulturfiltre de prøver å beskrive.

Learning content

Introduksjon til kommunikasjonsbegrepet

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Prøv å kode meldingen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft kommunikasjonen

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva er kommunikasjon?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Mer om kommunikasjonsbegrepene

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kan du lage en bedre reklame?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Drøft relasjoner og kontekst

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Før du begynner

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Egenevaluering prosessmodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Repeter og bruk kulturfiltermodellen

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Boks

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.