Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. KommunikasjonssteoriChevronRight
 4. Introduksjon til kommunikasjonsbegrepetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hvilken kommunikasjon har kortfilmen?

Bruk begrepene du har lært til å beskrive det som skjer i filmen:

Oppgave 1

Personlig kommunikasjon

 • Hva tror du er jentas intenderte mening? (det hun vil formidle)
 • Hvordan kommuniserer hun det? (koder)
 • På hvilken måte vil du si det er støy i kommunikasjonen?
 • Hva tror du er guttens avkodede mening? Er den veldig forskjellig fra jentas? Begrunn svaret ditt.
 • Hvorfor sitter de i en fotoboks?
 • Hvordan påvirker samtalen jenta får på mobilen kommunikasjonen mellom henne og gutten?
 • Hva tror du Kine sier til jenta i denne samtalen?

Oppgave 2

Mediekommunikasjon

 • Hvem er avsender av filmen?
 • Hva er budskapet til filmen?
 • På hvilken måte har filmskaperen kodet budskapet sitt inn i filmen? Hvilke virkemidler er brukt?
 • Hvilken kanal er filmen formidlet i?
 • Hvordan forstår du budskapet? Tenker du at du forstår budskapet slik avsenderen har tenkt det?
 • Gi noen eksempler på mulige kilder til støy for kommunikasjon av budskapet i filmen.

Sorry, an error occurd while loading the topic resources.