Skip to content

 1. Home
 2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
 3. Kommunikasjon mellom kulturerChevronRight
 4. Hva er interkulturell kompetanse?ChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Hva er interkulturell kompetanse?

Som barn lærer du hva som kreves for å kommunisere i kulturen du vokser opp i. Men hva skjer når du møter kulturer som har andre normer og verdier enn de du har vokst opp med? Da kreves en interkulturell kompetanse.

En far som prater med et lite barn som ligger på stellebordet. Foto.

Ordet kompetanse kommer fra latin competentia, og refererer til «å kunne noe», «å være i stand til». Motsetningen er inkompetanse, «å ikke kunne noe», udugelighet. Når et barn lærer å kommunisere på en hensiktsmessig måte, har det tilegnet seg kommunikativ kompetanse.

Ingenting av dette er medfødt. Barnet lærer av sine foreldre, sine søsken og sine venner. For å tilegne seg kommunikativ kompetanse er det nødvendig å leve i en sosial sammenheng.

Følgende begreper hører med til hva vi alle lærer for å kommunisere:

 • kultur
 • kommunikasjon
 • interkulturell kommunikasjon
 • verbal og ikke-verbal kommunikasjon
 • kontekst

Vi har også sett at det ikke er nok å kunne ord og begreper. Språket er knyttet til personer, tid og sted. Hva som er passende språkatferd i selskap, i butikk, ved bruk av telefon, i møte med familiemedlemmer, venner og fremmede er noe en ikke kan lære fra en ordbok. Det er kun ved å leve i samfunn en lærer språkets praktiske bruk, pragmatikken.

Kompetanse om andre kulturer

Vi har mest kunnskap om kulturen vi vokser opp i, men folk uttrykker seg forskjellig fra land til land og fra kultur til kultur. Når en japaner sier yes, maybe, yes, fulgt av små nikk, kan det være en høflig måte å si nei på. Mange forretningsfolk har bommet fordi de har tatt yes for å bety «ja». Ved å ikke være oppmerksom på betydningen av «å miste ansikt», har de også mistet kontrakter.

Når vi møter kulturer som har andre normer og verdier, trenger vi kunnskap om dette for å unngå misforståelser. Den kommunikative kompetansen den enkelte har opparbeidet i sin egen kulturkrets, er ikke alltid tilstrekkelig. I kulturmøtet trengs en kompetanse som favner videre, det vi vil kalle interkulturell kompetanse:

Med begrepet interkulturell kompetanse vil vi forstå evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende i en gitt situasjon i forhold til mennesker med andre kulturelle forutsetninger.[1]

For å få en slik interkulturell kompetanse må vi lære om og av mennesker fra andre kulturer.

Vi lærer i møte med andre

Mange minoriteter i Norge er blitt sjokkerte over at nordmenn ikke hilser på dem, noe som ville vært en selvfølge der de kommer fra.

Noen innvandrere hadde flyttet inn i en blokk i utkanten av Oslo. De la merke til at nordmennene som bodde i blokken ikke hilste på dem.

Først trodde vi at de var rasister, siden de ikke ville hilse på oss som har mørk hud. Så var vi sikre på at de ikke likte oss, siden de ikke snakket til oss. Det gikk ett og et halvt år før vi oppdaget at de heller ikke hilste på andre nordmenn.

Muslimske kvinner med barnevogner står utenfor noen boligblokker. Foto.

Norsk (manglende) høflighet er faktisk noe en nykommer må lære for å kunne opptre «på en norsk måte» blant nordmenn. På samme måten må nordmenn legge seg litt i selen for å håndhilse når de kommer til Frankrike og si bonjour monsieur (god dag, min herre), bon soir madame (god kveld, min dame) og lignende uttrykk. Bruken av «herr» og «fru» er helt gått av moten her hos oss, mens det er vanlig i Tyskland og Frankrike.

Må vi alltid tilpasse oss andres normer?

Interkulturell kompetanse betyr ikke at en må «legge seg flat for» den andres kulturelle skikker og normer og tilpasse seg betingelsesløst til en fremmed kultur. Selv om det er viktig å se, lytte og lære, kan det være like viktig å klargjøre sine egne forutsetninger og sin egen bakgrunn i møte med den andre.

Det er viktig å forstå den andre, men en ren kulturrelativistisk tilnærming kan føre til at vi mister vårt moralske kompass. Du må selv vurdere hva som er forenlig med dine egne verdier og normer, uten å bli etnosentrisk.

 1. 1«Møter mellom mennesker: interkulturell kommunikasjon.». Øyvind Dahl. Gyldendal akademisk. 2001.

Learning content

Hva er interkulturell kompetanse?

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kommunikasjon og interkulturell kompetanse

 • SubjectMaterialFagstoff

  Praktiske råd

 • SubjectMaterialFagstoff

  Samtaleteknikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Vårt etiske ansvar

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kulturell neddykking

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Small Talk

  Additional content is a subject that is not on the curriculum
  AdditionalTilleggstoff
 • There is no core content available for kildemateriale.