Skip to content

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Kommunikasjon og kommunikasjonsmidlerChevronRight
 4. Begreper i prosessmodellenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Begreper i prosessmodellen

En kommunikasjonsmodell er en forenklet fremstilling av en komplisert sammenheng. Her får du en forklaring på sentrale begreper i kommunikasjonsteorien.

Massekommunikasjonsmodellen
En billedlig fremstilling av sentrale begreper i kommunikasjonsteorien. Avsenderen innkoder budskapet sitt i tegn eller melding, mottakeren avkoder tegnene og mottar budskapet. Mottakeren gir tilbakemelding som igjen må tolkes av avsenderen. Det hele kan forstyrres av støy.

Kommunikasjonsteoretiske begreper

 • Avsender er den som sender meldingen. Avsenderen kan også kalles sender, kilde eller kommunikator.
 • Innkoding. Avsender må innkode (eller kode) det han/hun ønsker å formidle i et tegn eller en melding.
 • Tegn er det som formidles i en kommunikasjonsprosess (ord, lyd, visuelle impulser, bilder, kroppsspråk, atferd, m.m.). Et tegn står for noe annet enn seg selv. Eks.: "Rødt lys" betyr "stopp". "Vise fingeren" er et tegn for forakt.
 • Melding er flere tegn som er satt sammen i en rekkefølge – en sekvens. I motsetning til et budskap behøver ikke en melding å være tilskrevet mening.
 • Koder er meningssystemer som tegnene er organisert inn i. Systemene inneholder regler for hva tegnene skal bety, hvilken mening som skal tilskrives tegnene og hvordan de skal forstås i forhold til hverandre.
 • Budskap er tegn/melding som er tilskrevet mening.
 • Mottaker er den som mottar meldingen. Mottakeren kan også kalles respondent.
 • Avkoding. Mottakeren vil oftest forsøke å forstå hva meldingen innebærer. Det gjør mottakeren ved å avkode (fortolke) det tegn eller den melding han eller hun mottar ut fra sitt ståsted. For å gi mening til tegnet eller meldingen bruker mottakeren tidligere erfaringer, og sin kjennskap til språk og kontekst (omgivelsene for kommunikasjonen).
 • Mening er ikke i tegnet selv, men den mening mottakeren tilskriver tegnet etter å ha fortolket det. Meldinger kan sendes, men ikke mening.
 • Tilbakemelding (feedback) er umiddelbar respons fra mottakeren på den mottatte meldingen. Når han/hun gir respons, blir mottaker avsender og avsenderen mottaker.
 • Støy er forstyrrende elementer i kommunikasjonen. Det kan være lyd, som ordet uttrykker, men i kommunikasjonsteori brukes ordet støy også om andre elementer som kan påvirke prosessen.
 • Kanal er det som formidler meldingen.Kanalen kan være organisk (det som formidler sansning: øre, øyne, hud, tunge, nese) eller fysisk (luften i klasserommet, telefonledning, radio), direkte (ansikt til ansikt) eller indirekte (med mellomledd, tolk, radio, bilde).
 • Når vi snakker i en telefon eller sender tekstmeldinger, bruker vi en indirekte kanal som er basert på elektronisk overføring. Det kalles et medium.

Learning content

Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites