Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
  5. Analyser en TV-serieChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvordan du kan gå fram når du analyserer et fjernsynsdrama
  • kunne gjøre rede for fortelleteknikk, karakterutvikling og dramaturgi i en episodisk fjernsynsfortelling
  • forstå sammenhengen mellom innhold og form i en komplisert medietekst
  • forstå og kunne gjøre rede for forskjellen på fortelleteknikk, karakterutvikling og dramaturgi i romanen Halvbroren og TV-serien som bygger på romanen (tverrfaglig oppgave norsk/mediefag)