Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
  5. Filmanalyse i tre stegChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva filmanalyse er, og hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg
  • kunne gjøre rede for ulike filmbegreper som kan være til hjelp i en analyse
  • kunne gjennomføre en næranalyse av enkeltscener fra en film
  • forstå hvordan du selv kan gjennomføre en filmanalyse etter øvelser knyttet til kortfilmen Snø