Skip to content

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
 4. FilmanalyseChevronRight
 5. Oppgaver til filmen IRLChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Oppgaver til filmen IRL

IRL er en svensk spillefilm fra 2013 om nettspill, mobbing og sosiale medier. Her er diskusjonsoppgaver til filmen.

Oppgaver til diskusjon

 1. Hva gjorde mest inntrykk på deg i filmen?
 2. Kjenner du til lignende historier fra din egen skole?
 3. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen IRL?
 4. På hvilken måte belyser filmen temaet identitet, og det å ikke passe inn?
 5. I filmen benyttes det et fortellergrep som tidvis gjør det vanskelig å skille mellom hva som er faktisk handling, og hva som foregår i Elias sitt hode. Hvilke eksempler finner du på dette?
 6. Helt i starten av filmen ser vi et kort klipp fra et intervju med faren til Elias. Dette er filmens rammefortelling. Rammefortellingen, der faren snakker inn i kamera, dukker opp flere ganger i filmen. I hvilken sammenheng er intervjuet gjort?
 7. Hvorfor tror du faren og Elias valgte denne løsningen?
 8. Mange kobler voldelige dataspill til mobbing og voldshandlinger i det virkelige liv. Tror du voldelige dataspill kan føre til mer vold?

Learning content

Filmanalyse

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

External resources