Skip to content

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
 4. FilmanalyseChevronRight
 5. Lydbildet i filmen Ringens brorskapChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Lydbildet i filmen Ringens brorskap

Dette filmklippet er et utdrag fra anslaget til filmen Ringens brorskap i filmtriologien Ringenes herre. Lytt nøye til lyden i anslaget, og svar på spørsmålene nedenfor.

Oppgaver

 1. Hvilke lydkilder er brukt i anslaget?
 2. Nevn ett eller to eksempler på hver lydkilde.
 3. Finn eksempler på diegetisk og ikke-diegetisk lyd.
 4. Forklar begrepene doksal- og paradoksal musikkbruk.
 5. Hvilken betegnelse vil du bruke på musikken i dette filmklippet?
 6. Hvordan er musikken i dette filmklippet med på å forme vår opplevelse av det universet filmen utspiller seg i?
 7. Hvordan er musikken med på å framheve rytmen i filmen?
 8. Nevn eksempler på hvordan musikken framhever dramatiske scener.
 9. Hva menes med begrepet "voice-over"?
 10. Hvilken effekt har bruk av voice-over i anslaget til filmen Ringens brorskap?

Learning content

Filmanalyse

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

External resources