Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. FilmanalyseChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Filmanalyse

Film og levende bilder er en stor del av vår mediehverdag. Gjennom filmanalyse kan du lære deg å forstå filmene, og du kan bli en mer kritisk mediebruker.

En vei formet som en filmstripe strekker seg mot horisonten. Manipulert foto.

Filmspråket har utviklet seg kontinuerlig fra 1890-tallet og fram til i dag og avspeiler politiske og filosofiske strømninger i den perioden filmene har blitt til i. Filmanalysen hjelper deg med å se din egen samtid med nye «briller» og viser deg hvordan samfunnsforhold og -strømninger påvirker kunst og kulturuttrykk.

Når du analyserer en film, studerer du blant annet filmens dramaturgi og fortelleteknikk, og du ser etter sammenheng mellom deler og helhet. En film er en kompleks medietekst. I en analyse er det derfor vanlig å konsentrere seg om noen hovedspørsmål som man prøver å få svar på.

På samme måte som når du i analyse av romaner og noveller er på jakt etter å finne ut av hva forfatteren vil med teksten sin, vil du i analyser av filmer undersøke hva filmen forteller oss på et dypere plan.

Learning content

Filmanalyse

What is core content and additional content?
SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

External resources