Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
  5. Tegn, tolking og analyseChevronRight
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • forstå hvordan mening oppstår når et budskap formidles fra avsender til mottaker
  • kunne skille mellom ulike typer tegn, og mellom tegnets grunnbetydning og de følelsene som knyttes til tegnet
  • forstå hvorfor det er viktig å kunne analysere medietekster