Skip to content

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Medietekster og medieanalyseChevronRight
  4. MedieanalyseChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Medieanalyse

En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten.

Kvinne og et nettverk av ulike stemmer. Maipulert foto.

En modell er et forenklet bilde av virkeligheten. Vi kan studere medietekster i lys av ulike analysemodeller. Prosessorienterte analysemodeller er opptatt av de ulike elementene i kommunikasjonsprosessen. Hva ønsker senderen å oppnå? Hvordan blir medieteksten påvirket av det mediet som er valgt? Hvilken effekt har medieteksten på mottakeren?

Semiotiske modeller beskriver hvordan vi skaper mening i møte med ulike tegn. Diskursanalyse setter søkelyset på medietekster i offentlige samtaler og debatter. Hvordan er kjønnsrollemønsteret i gamle norske reklametekster sammenlignet med dagens reklametekster? I hvilken grad er kongens nyttårstale uttrykk for nasjonale verdier og holdninger i dagens Norge?

For noen medietekster er det en spesiell modell som gir mest mening. Andre medietekster kan vi studere i lys av flere modeller.

Learning content

Medieanalyse

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites