Skip to content

LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Etter å gjennomgått denne læringsstien skal du

  • vite hvordan bilder, klipp og lyd kan brukes i en filmfortelling
  • ha sett flere eksempler på ulike måter å bruke filmspråket på
  • vite hvordan du kan bruke ulike fortelleteknikker i egne medieproduksjoner med levende bilder