Skip to content

Medie- og informasjonskunnskap

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
SubjectEmne

Topics

Filter

 • Arbeidsplaner og eksamen

  Tips til årsplaner i medie- og informasjonskunnskap, og informasjon om vurdering og eksamen.

 • Kommunikasjon og kommunikasjonsmidler

  Mennesker har alltid hatt behov for å dele tanker og følelser med hverandre. Men formen og formidlingskanalene er ikke de samme som før.

 • Journalistikk, informasjon og reklame

  Journalistikk, kommunikasjonsvirksomhet og reklame handler om å kommunisere et budskap til en sluttbruker ved hjelp av tradisjonelle eller digitale medier.

 • Medieetikk, kildekritikk og personvern

  Hovedområdet dekker sentrale emner innen presseetikk, din egen adferd som medieaktør, og hvordan du kan vurdere informasjon fra ulike kilder.

 • Medietekster og medieanalyse

  For å forstå medietekster må du kunne noe om sjangre og fortelleteknikk i medier, og hvordan du kan gå fram når du skal analysere ulike medieuttrykk.

 • Mediehistorie

  Mediehistorie handler om informasjonsutveksling og kommunikasjon i ulike tidsepoker, og hvordan tilgang til ny teknologi har endret samfunnet.

 • Mediebruk og mediepåvirkning

  Hva gjør strømmen av inntrykk og budskap fra mediene med oss, på godt og vondt?

 • Mediemakt og ytringsfrihet

  Viktige forutsetninger i et demokratisk samfunn er lik tilgang til informasjon, ytringsfrihet og at mediene tar sitt samfunnsoppdrag på alvor.

 • Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

  Mediepolitikere regulerer produksjon, distribusjon og tilgang til medieinnhold ved hjelp av lover, konsesjoner og økonomiske støttetiltak.

 • Ut i verden

  Internasjonale mediestrukturer preges av digitalisering, kommersialisering og globalisering.

 • Mediekritikk og medieforskning

  Mediekritikk handler om å kunne vurdere, gjennomskue og stille kritiske spørsmål til mediene. Skal du gå grundig til verks, bør du kjenne til hvordan en medieforsker jobber.

 • Medieproduksjon

  Medieproduksjon handler om planlegging, utforming, lagring og distribusjon av medieuttrykk i ulike formater ved hjelp av digitale verktøy og programvare.

Om medie- og informasjonskunnskapsfaget

Nerd som spiller på mobilen. Foto.

Om medie- og informasjonskunnskapsfaget

I faget medie- og informasjonskunnskap lærer du om medienes rolle i samfunnet. Du analyserer og vurderer informasjon og underholdning som er publisert i redaksjonelle medier og i sosiale medier. Du skal også trene på å jobbe som journalist, og produsere egne medieuttrykk i ulike formater.

New content

Newsletter

Stay updated! Subscribe to the latest news from NDLA.

Facebook