Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TaktekkerenChevronRight
  5. Tekking av flate takChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Tekking av flate tak

Ingen tak er helt flate. Det er et fall på under 6 grader slik at vannet kan renner bort til sluk og nedløpsrør som er både innvendig og utvendig på huset. Når fallet er så lite må taket være tett i alle materialskjøter. Flate tak blir derfor laget av et takbelegg som sveises/limes i skjøtene.

Mann ruller ut takpapp på tak. Foto.

Isolasjon

Isolasjon på flate tak gjøres for å holde på varmen i huset. I tillegg brukes isolasjonen til å bygge opp fall for å få avrenning av vann. Det benyttes hovedsakelig to typer isolasjon: ekspandert polystyren og steinull. Begge er trykkfaste slik at de tåler gangtrafikk og snølast. Steinull brukes der det er krav til brannsikkerhet.

Dampsperre

Dampsperren, en plastfolie, legges under isolasjonen mot den varme siden av konstruksjonen. Dampsperren hindrer at den varme og fuktige lufta fra innsiden strømmer ut i isolasjonen og danner kondens.

Membran

Asfalt-takbelegg (ATB) brukes ofte som membran for at taket skal bli vanntett. Det består av polyester, asfalt og skifer. Polyester er et svært sterkt og bestandig materiale og tåler store påkjenninger i form av vær og vind. Asfalt er et tett og elastisk materiale. Polyesteren er dekket av asfalt som er bestrødd med små stein av skifer. Skiferen beskytter asfalten mot sollys og hindrer at snø sklir av taket.

Utførelse

Isolasjon og dampsperre legges på taket og festes mekanisk med plugger eller skruer. Asfalt- takbelegget legges ut på taket med overlapp i skjøtene. Skjøtene limes eller sveises.

Lagvis oppbygning av utvendig takkonstruksjon med isolasjon og tekke:

Learning content

Taktekkeren

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Assessment Resources