Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TaktekkerenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Taktekkeren

Taktekking er et gammelt fag som går ut på å tekke tak og overflater slik at de blir tette mot vann og værforhold.

Gammel historie for et viktig fag

Taktekking går ut på forskjellige teknikker og bruk av materialer for å gjøre tak på byggverk tette slik at de kan motstå vind, nedbør og klimatiske påvirkninger. Det er et håndverk som har eksistert siden det første bostedet med tak over ble laget.

Det er vanskelig å fastslå når selve taktekkerfaget oppstod. I Norge ble takene i eldre tid tekket av andre håndverkere som tømrere eller murere. Det var de som gjorde mesteparten av byggearbeidet på et hus.

Det tidligste eksempel på membrantekking er funnet i en tunnel fra ca. 700 år f.Kr. Den går under elven Eufrat, der er asfalt brukt som tettemiddel.

Materialer

Taktekkingen kunne da bestå av materialer fra naturen som skifer, never, torv, halm, blader og greiner. Senere ble trevirke bearbeidet til bord og spon. Av brent leire ble det framstilt takstein av tegl. Nå bruker vi metallplater, takpapp, takstein, betongtakstein og folier. Blikkenslagere kunne også tekke tak med plater av for eksempel sink, bly, kobber. Dette gjøres også den dag i dag.

Arbeidsområder og oppgaver

Taktekkerfaget har nå blitt et eget fag med arbeidsområder som tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkende konstruksjoner, tuneller og våtrom.

Taktekkeryrket er et interessant yrke med samfunnsnyttige, varierte og krevende oppgaver. Arbeidet foregår for en stor del ute på byggeplassen og ofte i samarbeid med andre fagutøvere i byggebransjen. Taktekkeren skifter ofte arbeidsplass avhengig av hvor oppdragene skal utføres.

Taket, den femte fasaden

Takets funksjon i en bygning er å gi beskyttelse mot snø og regn, og å gi varmetetting for å gjøre boligen bekvem. Taket er den femte og kanskje den viktigste «fasaden». Det skal være pent å se på og passe sammen med resten av bygningen.

Inneklima og miljø

Kunnskaper om inneklima og miljø er blitt en viktig del av taktekkerfaget fordi nye isolasjons-materialer har ført til et inneklima med høyere temperaturer og luftfuktighet. Dette krever større omtanke fra taktekkerens side. En lekkasje kan få fatale følger for bygget. En taktekker har også dermed en viktig oppgave med å sikre verdier i samfunnet.

Yrkesbeskrivelse for taktekkeren fra utdanning.no.

Learning content

Taktekkeren

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Assessment Resources