Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TrelastarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Trelastarbeideren

Trelastfaget består i å sage og høvle trær til materialer som hovedsakelig brukes til å bygge hus med. Trelastnæringen regnes som den eldste industrielle næringen i Norge.

I filmen forteller lærling Ruben Sandal og prosessjef Hans Velken om arbeidsplassen sin, hvilke oppgaver en trelastarbeider har og hvilken kompetanse som kreves.

Historie

Det vi kan kalle industriell produksjon av skurlast i Norge, startet så tidlig som ca. år 1500. Årsaken til at vi kaller det industriell produksjon, var at man tok i bruk en sagtype vi kaller oppgangssag.

Les mer om oppgangssag på wikipedia.org.

Energikilden man utnyttet for å drive disse sagene, var vannkraft. Seinere da den industrielle revolusjonen kom, ble både dampmaskiner og forbrenningsmotorer utviklet og brukt i forbindelse med videreforedling av tømmeret. Oppgangssagene var enerådende helt til sirkelsagene ble oppfunnet. Utover 1800-tallet ble sirkelsager med sirkelrunde blader vanlig for bearbeiding av tømmeret.

Trelast foredlet i Norge har blitt eksportert til Europa i flere hundre år, men ble spesielt betydningsfull for landet i forbindelse med industrialiseringen av næringen. Trelastbransjen har sysselsatt et stort antall trelastarbeidere i mange tiår, men er i dag en svært automatisert næring. Arbeidsstokken er i dag fagarbeidere med stor grad av teknisk og praktisk kompetanse innenfor industrielle prosesser.

Fagoperatør i trelastfaget

Yrkesbetegnelsen for de som arbeider i næringen, er fagoperatør i trelastfaget. Utdanningen er to år i videregående skole og deretter to år som lærling. Utdanningen avsluttes dernest med fagbrev. En fagarbeider innenfor denne næringen jobber vanligvis på et sagbruk. Arbeidet der består i hovedsak i å produsere trematerialer til bruk i oppføringer av bygninger, materialer til trevareproduserende fabrikker og til møbelindustrien.

Yrkesbeskrivelse av fagoperatør i trelastfaget på utdanning.no.

Learning content

Trelastarbeideren

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Assessment Resources