Skip to content

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. BetongarbeiderenChevronRight
  5. Forskaling av fundamentChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Article

Forskaling av fundament

Fundamentet er den nederste delen av grunnmuren. Det er også litt bredere enn resten av muren, for at grunnen bedre skal bære vekten eller lastene av det som skal bygges.

Skisse av forskaling. Illustrasjon.
Fundamentforskaling

Læringsmål

Å få innsikt i hvordan du går fram når du skal forskale et fundament.

Fundament

Fundamentet ligger under bakken og skal bære vekten av bygningen. Det er viktig at fundamentet plasseres riktig. Vi begynner derfor med å sette opp salinger før vi bygger forskalingskassettene.

Forskaling for fundament er en enkel forskaling som ikke trenger å være helt nøyaktig i formen. Det er fordi fundamentene blir liggende under bakken når bygget er ferdig. Den blir heller ikke utsatt for store krefter fra betongen under støping, fordi den er forholdsvis lav.

Salinger

Først må vi sikre oss at forskalingen kommer på riktig plass. Vi setter opp stolper med avstiving litt utenfor der det skal bygges. Dette kalles salinger. De skal bidra til at fundamentet kommer nøyaktig der det skal være.

Salingsbord

Mellom stolpene er det festet et horisontalt (vannrett) bord (salingsbord), som har lik høyde rundt hele tomta. Dette gjør at det vil være lettere å sikre at høyden på det som skal støpes, også blir nøyaktig. Vi fester snorer eller ståltråd til salingsbordene som viser hvor innvendig forskaling skal gå. Dette blir da innerkanten av fundamentet når det er støpt.

Salingene hjelper oss til å kontrollere at alle vinklene blir riktige, at formen på grunnmuren stemmer, og at ringmuren kommer på nøyaktig rett plass. Denne nøyaktigheten har avgjørende betydning for alt vi skal bygge oppå muren.

Tips

Vi bruker Pytagoras’ setning for å kontrollere vinkler og diagonaler.

Repeter fagstoff om Pytagoras på matmatikksidene.

Oppgaver til Pytagors’ setning med fasit.

Forskaling

Her er arbeidet med forskaling av fundamentet i full gang. I dette tilfellet brukes det egenproduserte kassetter av forskalingsfiner og 48 x 98 mm trelast. Snora som ble spent opp på salingsbordet, er nå fjernet, slik at den ikke kommer i veien for arbeidet. Snora spennes opp igjen når det trengs, for kontrollmål.

Tips

  • Vi smører kassettene med formolje og rengjør dem etterpå, da kan de brukes mange ganger.
  • Vi kan bruker de samme kassettene til forskaling av ringmuren som skal stå oppå fundamentet.

Sikring

Det er viktig å sikre forskalingen både i overkant og underkant. I dette tilfellet er det brukt bandjern under og bord over for å sikre at ikke presser forskalingskassettene ut når vi fyller forskalingen med betong.

Video om forskaling av fundament med kassetter

Fundamentforskaling

Learning content

Betongarbeideren

SubjectEmne

Learning Path

SubjectEmne

Subject Material

SubjectEmne

Tasks and Activites

SubjectEmne

Assessment Resources