Skip to content

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. ByggteknikkChevronRight
SubjectEmne

TOPIC

Byggteknikk

De som jobber innenfor byggteknikk, bygger husene vi bor i. De bygger også alle andre bygninger vi bruker til hverdag og fest. Det som bestemmer hvilket yrke du tilhører innenfor byggteknikk, er materialene vi bruker til å bygge husene av.

Boligblokk bygges foran flere boligblokker. Foto.
Ved bygging av boligblokker må betongarbeideren som regel utføre en større del av arbeidet enn ved bygging av småhus.

Fra innledning til læreplanen for byggteknikk

Byggteknikk omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier. Programfagene skal medvirke til å utvikle gode bo- og arbeidsmiljøer, som tilfredsstiller samfunnets krav til bygninger, anlegg og konstruksjoner. Videre skal programfagene bidra til å utvikle dyktige håndverkere og fagarbeidere, som kan stimulere til økt verdiskaping og sikre trygge og miljøvennlige boforhold som skal bidra til å ivareta bærekraftig utvikling.

På et fagområde der det skjer kontinuerlig utvikling av metoder og materialer, og der kravene til arbeidsutførelse, kvalitet og nyskaping stiger, skal opplæringen utvikle den enkeltes evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver innen utforming, produksjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. Videre skal opplæringen gi innsikt i fagenes historiske utvikling og vise spennvidden i yrkene fra tradisjonelt håndverk til bruk av moderne teknologi.

Opplæringen skal legge vekt på å utvikle faglig fellesskap i flerkulturelt perspektiv. Videre skal tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid være sentralt i opplæringen. Å bruke ulike læringsarenaer og samarbeide med det lokale næringslivet kan legge til rette for utviklende arbeidsprosesser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Ulike arbeidsoppgaver

Å mure vegger med teglstein og lettklinker er den vanligste jobben til en murer. Han legger også fliser på vegger og gulv. Å bygge hus i trematerialer en tømrerens viktigste oppgave. Han bygger gulv, vegger og tak i huset. Betongarbeideren lager alle slags bygningsdeler i betong. De fleste konstruksjoner har betong som fundament. Han bygger også bruer og demninger til vannkraft. Stillasbyggeren bygger stillas utenpå hus og andre konstruksjoner. Han gjør det mulig for mureren, tømreren og betongarbeideren å utføre jobben sin.

Topics

Byggteknikk

 • Betongarbeideren

  Betongfagarbeideren forskaler, binder jern og støper, og må være fleksibel og kunne samarbeide på en komplisert byggeplass. Lær mer om betongfaget.

 • Mureren

  Murerfaget har stor variasjon i arbeidsområdet sitt. Hoveddelen består av nytt murverk, men mureren driver også med restaurering. Lær mer om murerfaget.

 • Stillasbyggeren

  Stillasbygging har tradisjoner flere tusen år tilbake. Store og små byggverk er bygd, og stillas har vært tilkomsten. Lær mer om stillasbyggerfaget.

 • Tømreren

  Tømreren forbindes med bygging av ulike typer trehus. I tillegg er tømreren å finne på de fleste byggeprosjekter. Lær mer om tømrerfaget.