Skip to content

Interdisciplinary topics

The three interdisciplinary topics in the curriculum are based on current societal challenges that require the involvement and efforts of individuals and the community in the local community, nationally and globally.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.