Skip to content

Interdisciplinary topics

The three interdisciplinary topics in the curriculum are based on current societal challenges that require the involvement and efforts of individuals and the community in the local community, nationally and globally.

Folkehelse og livsmestring

Ungdomstiden er en periode med store forandringer. Ved å utforske og reflektere over temaer som fysisk og psykisk helse, identitet, sosiale relasjoner og personlig økonomi vil du bli bedre i stand til å mestre de utfordringene som møter deg.