Skip to content

Interdisciplinary topics

The three interdisciplinary topics in the curriculum are based on current societal challenges that require the involvement and efforts of individuals and the community in the local community, nationally and globally.

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen handler om at du skal få kunnskaper om demokratiets forutsetninger – og rettighetene og pliktene dine som medborger. Du skal bli en aktiv medborger og bidra til å videreutvikle demokratiet i Norge.