Skip to content
AssessmentResourceVurderingsressurs

Assessment Resources

Undervisningsopplegg for lærer

Markedsføringsbegrepet

Det er alltid utfordrende å undervise i et fag som er helt nytt for elevene. I Markedsføring og ledelse 1 skal elevene lære seg et nytt fagspråk og mange nye begreper. Det er ulike måter å tilnærme seg faget på. Her er en variant man kan bruke når elevene skal bli kjent med markedsføringsbegrepet.

Uke
Forelesning Oppgaver
1

Bruk lysbildeserien og snakk dere gjennom begrepene som blir introdusert.

Gi en grunnleggende introduksjon til faget, men begrens forelesningen og la elevene jobbe praktisk selv.

I begynnelsen av skoleåret er det viktig at elevene får mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Det kan derfor være lurt å begynne med en praktisk oppgave der elevene skal samarbeide i grupper på tre eller fire.

La elevene gjøre oppgavene Stå på stand! eller Lær med digital tavle!, der de skal lage en presentasjon av en tenkt kafé. De kan enten lage en konkret presentasjon ved hjelp av saks, blyanter, tusjer og papir, eller de kan lage en glogg om kafeen.

La elevene presentere resultatet som et gruppearbeid de første ukene i skoleåret.

2

Jobb dere gjennom resten av lysbildeserien som forelesning.

Bruk oppgavene Satt på spissen og Nyhetsdrypp i klassen for å få bearbeidet stoffet fra flere vinkler.

Bruk også oppgaven Blogg i vei! for å bevisstgjøre elevene på hva de skal kunne av begreper.

For å repetere stoffet til slutt kan dere bruke oppgaven På’n igjen!.

Start på oppgaven Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!.

Enten kan du la elevene finne grupper selv, eller du kan lage gruppene. Her er det viktig at du hjelper dem med å finne et godt firma med et innholdsrikt nettsted som kan gi god informasjon. Elevene begynner nå på en stor oppgave de skal fortsette på helt til jul eller lenger. De skal derfor jobbe i de samme gruppene lenge.

Elevene skal bruke firmaet som et eksempel som de skal analysere og skrive om i forbindelse med hvert kapittel. For kapittelet Markedsføringsbegrepet vil det si at de skal finne ut hvilken sektor firmaet er i, hva firmaet produserer, hvem kundene er, og så videre. Elevene skal lage en presentasjon av det de har funnet, gjerne i PowerPoint.

I slutten av uka eller i uka etter kan elevene gjøre Muntlig oppgave: Følg en bedrift!. La bare noen av gruppene presentere for resten av klassen – det tar ofte for lang tid om alle skal presentere hver gang.

Last updated 09/13/2018
Text: Live Marie Toft Sundbye (CC BY-SA)

Learning content

Markedsføringsbegrepet

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites

MenuBook

Assessment Resources