Skip to content

Matematikk for yrkesfaglige programmer

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Learning content

Tall og algebra