Skip to content

Praktisk matematikk

Funksjoner i praksis

Funksjoner av ulike typer har ulike egenskaper. Her får du bruk for kunnskaper om de ulike funksjonene slik at du kan modellere, drøfte og analysere praktiske sammenhenger.

Learning content

Funksjoner i praksis

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites