Skip to content
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her får du en innføring i temaet mangekanter og sirkler. Vi ser blant annet på vinkelsummen i en mangekant og tallet pi.

I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • løyse problem som gjeld lengd, vinkel, areal og volum