Skip to content

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Mangekanter og sirkler

Geometrien bygger på presise definisjoner av noen grunnleggende begreper.

Learning content

Mangekanter og sirkler

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites