Skip to content

Praktisk matematikk

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Learning content

Geometri

MenuBook

Tasks and Activites