Skip to content

Matematikk 2P (Utgått) (LK06)

Modellering

Matematiske modeller kan passe med virkeligheten i større eller mindre grad. I dette emnet vil vi basere oss på praktiske forsøk til å gjøre målinger og bruke digitale verktøy for å formulere matematiske modeller som beskriver virkeligheten.

Learning content

Modellering

What is core content and additional content?

Learning Path

Subject Material

Tasks and Activites