Skip to content

Matematikk 2P (LK06)

Modellering

Matematiske modeller kan passe med virkeligheten i større eller mindre grad. I dette emnet vil vi basere oss på praktiske forsøk til å gjøre målinger og bruke digitale verktøy for å formulere matematiske modeller som beskriver virkeligheten.

Learning content

Modellering

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites