Skip to content

Matematikk 2P (Utgått) (LK06)

Statistikk

Ordet statistikk ble opprinnelig brukt om beskrivelser av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handler om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte, og om å trekke konklusjoner og treffe beslutninger på grunnlag av datamaterialet.

Learning content

Statistikk

What is core content and additional content?

Learning Path

Subject Material

Tasks and Activites