Skip to content
LearningPath
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet om prosentvis eller eksponentiell vekst. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • rekne med prosent og vekstfaktor, gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst