Skip to content
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Tasks and Activites

Vekstfaktor

Oppgave 1 - 5 kan du løse uten hjelpemidler, mens oppgave 6 - 9 er med hjelpemidler.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

4.1

Finn vekstfaktoren når prisen på en vare økes med

a) 10 %
b) 50 %
c) 27,5 %
d) 72 %
e) 1,53 %
f) 0,6 %

Vis fasit

a) Vekstfaktoren blir 1+10100=1,10

b) Vekstfaktoren blir 1+50100=1,50

c) Vekstfaktoren blir 1+27,5100=1,275

d) Vekstfaktoren blir 1+72100=1,72

e) Vekstfaktoren blir 1+1,53100=1,0153

f) Vekstfaktoren blir 1+0,6100=1,006

4.2

Finn vekstfaktoren når prisen på en vare settes ned med

a) 10 %
b) 50 %
c) 27,5 %
d) 72 %
e) 1,53 %
f) 0,6 %

Vis fasit

a) Vekstfaktoren blir 1-10100=0,90

b) Vekstfaktoren blir 1-50100=0,50

c) Vekstfaktoren blir 1-27,5100=0,725

d) Vekstfaktoren blir 1-72100=0,28

e) Vekstfaktoren blir 1-1,53100=0,9847

f) Vekstfaktoren blir 1-0,6100=0,994

4.3

Finn hvor mange prosent en størrelse øker eller avtar med når vekstfaktoren er

a) 1,50
b) 1,35
c) 0,75
d) 1,05
e) 0,96
f) 2,45

Vis fasit

a) Størrelsen øker med 50 %.

b) Størrelsen øker med 35 %.

c) Størrelsen avtar med 25 %.

d) Størrelsen øker med 5 %.

e) Størrelsen avtar med 4 %.

f) Størrelsen øker med 145 %.

4.4

En vare koster 500 kroner.
Hva koster varen når prisen økes med 25 %? Bruk vekstfaktor.

Vis fasit

Vekstfaktoren blir 1+25100=1,25

Ny pris på varen blir 500 kr·1,25=625 kr

4.5

En vare koster 500 kr.
Hva koster varen når prisen settes ned med 25 %? Bruk vekstfaktor.

Vis fasit

Vekstfaktoren blir 1-25100=0,75

Ny pris på varen blir 500 kr·0,75=375 kr

Ikon for at hjelpemidler er tillatt. Bilde.

Suksessive renteberegninger

I de neste oppgavene kan du bruke hjelpemidler.

4.6

En vare kostet 1 500 kroner. Prisen ble så først satt opp med 12 %. Etterpå ble prisen satt ned med 20 %. Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

Vis fasit

En økning på 12 % gir vekstfaktoren 1,12.

Et avslag på 20 % gir vekstfaktoren 0,80.

Ny pris på varen blir 1500 kr·1,12·0,80=1344 kr

4.7

Et beløp på 5 000 kroner står i banken til en fast rente på 3 % per år. Hvor mye har beløpet vokst til dersom det står 10 år i banken?

Vis fasit

Vekstfaktoren er 1,03.

Beløpet har vokst til 5000 kr·1,03106720 kr

4.8

En vare kostet 1 500 kroner. Prisen ble så først satt ned med 12 %. Etterpå ble prisen satt opp med 20 %.

a) Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

Vis fasit

Et avslag på 12 % gir vekstfaktoren 0,88.

En prisøkning på 20 % gir vekstfaktoren 1,20.

Ny pris på varen blir 1500 kr·0,88·1,20=1584 kr

b) Hvor mange prosent er prisen endret med?

Vis fasit

Prisøkning i kroner er 1584 kr-1500 kr=84 kr

Prisøkning i prosent blir da 841500=0,056=5,6 %

Vi kunne også funnet dette slik

Total vekstfaktor blir 0,88·1,20=1,056

Dette svarer til en prisøkning på 5,6 %

4.9

En vare kostet 900 kroner. Prisen ble først satt ned med 10 %, for så å bli satt ned med ytterligere 5 %.

a) Finn ny pris. Bruk vekstfaktor.

Vis fasit

Et avslag på 10 % gir vekstfaktoren 0,90.

Et avslag på 5 % gir vekstfaktoren 0,95.

Ny pris på varen blir 900 kr·0,90·0,95=769,50 kr

b) Hvor mange prosent har prisen blitt satt ned med i alt?

Vis fasit

Avslag i kroner blir 900 kr-769,50 kr=130,50 kr

Avslag i prosent blir da 130,50900=0,145=14,5 %

Vi kunne også funnet dette slik

Total vekstfaktor blir 0,90·0,95=0,855

Dette svarer til et prisavslag på 1,00-0,855=0,145=14,5 %

Last updated 11/21/2018
Text: Elisabet Romedal (CC BY-SA)

Learning content

Tallregning