Skip to content

Matematikk 2P

Tall og algebra i praksis

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Tallregning

I temaet tallregning skal vi vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder, og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en hensiktsmessig måte.

Learning content

Tallregning

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites