Skip to content

Matematikk 2P (LK06)

Tall og algebra i praksis

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Potenser

Store tall skrevet på vanlig måte gir lange rekker med tallsifre. Dette er tungvint, og det er derfor behov for å skrive svært store tall på en mer kortfattet måte.

Learning content

Potenser