Skip to content

Matematikk 2P

Tall og algebra i praksis

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Potenser

Store tall skrevet på vanlig måte gir lange rekker med tallsifre. Dette er tungvint, og det er derfor behov for å skrive svært store tall på en mer kortfattet måte.

Learning content

Potenser

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites