Skip to content

Kommunikasjon og samhandling (HS-HSF vg1)

Utvikling

I arbeid med mennesker må du kjenne til hvordan vi utvikler oss og hvordan vi formes av det livet vi lever. Både fysisk, psykisk, følelsesmessig og språklig utvikling er områder som endres gjennom livet.

Utvikling hele livet

Alle utvikler seg hele tiden på ulik måte og i ulikt tempo. Et barn skal lære mye på en gang, mens voksne gjerne skal videreutvikle ferdighetene sine.

Learning content

Utvikling hele livet

Subject Material