Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Article

Endring i sjangermønstre

Med tanke på at samfunnet har vært og er i stadig endring og utvikling på områder som teknologi, vitenskap, medier og religion, ville det vært rart om ikke det også gjaldt tekstene og sjangermønstrene som omgir oss.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Mann med rosa t-skjorte og svart lærarmbånd med pigger. Foto.

Måten vi uttrykker oss på endrer seg i takt med samfunnet. Hvordan vi oppfatter tekstene rundt oss endrer seg også. Hvordan vil dette bildet bli tolket om hundre år?

Vi skal se nærmere på hvordan sjangermønstre har endret og utviklet seg, og vi vil knytte endringene opp mot det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne.

Først får du et innblikk i hvordan skillet mellom skjønnlitteratur og sakprosa har oppstått, deretter går vi inn på sjangrene novelle, dikt, brev, dagbok og nyheter.

En utfordring når vi leser eldre litteratur, er at vi bruker våre "moderne" lesebriller. Med det menes at vi bruker våre sjangernormer til å forstå fortidens tekster som er skapt i et annet samfunn, og med andre sjangermønster, enn de vi er vant med. Tilsvarende kan skje når vi står overfor tekster fra andre kulturer.

Du kan lese mer om sjangerbegrepet i denne artikkelen. Når du arbeider med sjangrer, kan du også ha i bakhodet at sjanger kun er et begrep. ”Tekstar finst, sjangrar kan aldri bli anna enn omgrep” skriver Ottar Grepstad.[1]

  1. 1«Det litterære skattkammer. Sakprosaens teori og retorikk». Grepstad, Ottar. Samlaget. 1997.
Last updated 01/10/2019
Text: Torgrim Gram Økland and Marita Aksnes (CC BY-SA)
Rightsholder: NRK

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet