Skip to content
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Oppgave 1

Lag deg en oversikt over hva som kjennetegner begrepene tradisjon, modernitet og postmodernitet innenfor de fire områdene. Lag et skjema likt det i oppgave 2, men bare med disse punktene i første kolonne:

 • Stadier i historien
 • Kunnskapsidealer
 • Levemåter
 • Medier og teksttyper

Finn gjerne egne eksempler på historiske hendelser og tekster du mener kan knyttes til begrepene. Bruk kunnskap fra norsk, religion, historie og programfag.

Oppgave 2

Finn trekk ved deg selv som kanskje kan være eksempel på at du representerer flere av de fenomenene vi har sett på.

 • Bruk skjemaet nedenfor og kryss av i de kolonnene du kjenner deg best igjen i. Lag ei liste over de tradisjonelle, de moderne og de postmoderne verdiene dine.
 • Sammenlign/diskuter i klassen.
SamfunnsområdeTradisjonModernitetPostmodernitet
Religion og vitenskapReligionen står sterkt, Gud holder alt på plass og gir alle forklaringerVitenskapen vokser fram som forklaringsmodell, erstatter GudReligiøse spørsmål er gjerne viktige, men ikke nødvendigvis knyttet opp til bare én religion
Produksjon, utdanning og arbeidSelvforsynt, gården som arbeidsplassFlere muligheter også utenfor familien og gårdenSette sammen sin egen utdanning ut fra egne interesser
Individ og familieFamilien står sterktIndivid framfor familie, den enkelte har rett og plikt til å ta egne valg uavhengig av familienUtvidet familiebegrep
MediebrukKunnskap og ideer for det meste formidlet gjennom taleKunnskap og ideer formidlet gjennom skriftKunnskap formidlet gjennom mange ulike teksttyper og medier

Oppgave 3

Presenter tekstene nedenfor i lys av fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet.

Drøft individets framstilling av seg selv i de ulike tekstene. Spørsmål som kan hjelpe deg i gang:

 • Hvordan er tekstene bygget opp av ulike elementer?
 • Hva har sjangeren å si for tekstenes funksjon?
 • Hva er forholdet mellom forfatter og forteller?
 • Tekst og kontekst: Hva har kommunikasjonssituasjon og brukssammenheng å si for din og andres tolkning av utdragene?
 • Hva er forholdet mellom tekst og virkelighet?
Last updated 12/19/2018
Text: Marita Aksnes and Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)
Rightsholder: NRK

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet