Skip to content
You are now in a learningpath

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoffet som omhandler uniforme sannsynlighetsmodeller og addisjonssetningen for sannsynligheter. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar