Skip to content

Matematikk 1P (LK06)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Talrekning

Tall er grunnlaget for all matematikk. Det er derfor veldig viktig å ha god tallforståelse for å gjøre det bra i matematikk.

Learning content

Talrekning

What is core content and additional content?
MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites