Skip to content

Matematikk 1P (LK06)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Likninger

En likning består av et likhetstegn med tall eller bokstavuttrykk på hver side.

Learning content

Likninger

MenuBook

Learning Path

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites