Skip to content

Matematikk 1P (LK06)

Geometri

Ordet geometri betyr «måling av jord». De eldste skriftlige kildene om jordmåling vi kjenner til, stammer fra det gamle Egypt og er ca. 4000 år gamle.

Formlikhet

To figurer er formlike når vi ved å forstørre eller forminske den ene figuren kan få en figur som er lik den andre.

Learning content

Formlikhet

What is core content and additional content?