Skip to content
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Task

Andregradsfunksjoner

Oppgaver til Andregradsfunksjoner.

4.1

Koordinatsystem med punkter. Illustrasjon.

I koordinatsystemet har vi tegnet grafen til funksjonen

fx=x2-4x+3 og markert noen punkter på grafen.

a) Skriv ned koordinatene til punktene A, B, C og D.

b) Regn ut f0, f2, f3 og f4.

c) Forklar at koordinatene til punktene på grafen kan skrives som

A=2, f2    B=3, f3    C=0, f0    D=4, f4

4.2

Bestem hvilken vei grafene til funksjonene krummer (smil :-) eller sur :-( ), og hvor de skjærer andreaksen, uten å tegne grafene.

a) fx=x2-7x+12

b) gx=-2x2+2x+4

c) hx=-x2-8

d) ix=3x2+12x

e) Sjekk svarene i a) ved å tegne grafene til funksjonene i et koordinatsystem.

4.3

Funksjonen f er gitt ved fx=x2+x-6 for verdier mellom -4 og 3.

a) Tegn grafen til f.

b) Finn bunnpunktet på grafen til f.

c) Finn nullpunktene til f.

d) Finn hvor grafen til f skjærer x-aksen. Hva kalles disse skjæringspunktene?

4.4

Camilla kaster en ball rett opp i lufta. Etter t sekunder er høyden h meter over bakken gitt ved andregradsfunksjonen ht=14,1t-4,9t2+1,8.

a) Tegn grafen til h for de første 3 sekundene.

b) Når er ballen 10 meter over bakken?

c) Når treffer ballen bakken?

d) Når er ballen 15 meter over bakken?

e) Hvor høyt når ballen, og når er ballen på sitt høyeste punkt?

4.5

Gitt grafene nedenfor.

Grafer

Sett riktig bokstav (A, B, C) foran den andregradsfunksjonen du mener tilhører graf A, graf B eller graf C. Prøv deg uten å tegne grafene. OBS Tre av funksjonsuttrykkene hører ikke til noen av grafene. fx = x2-2x+2 fx=-x2-2x+2 fx=2x2-2x+2 fx=-0,5x2-2x+2 fx=-0,5x2-2x-6 fx=-x2+4x-6

Last updated 11/21/2018
Written by: Stein Aanensen and Olav Kristensen

Learning content

Ikke-lineære funksjoner

Learning Path

Subject Material

Tasks and Activites

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    AndregradsfunksjonerYou are here

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Andre funksjoner