Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Subject Material

Potensfunksjoner

Vi kan ende opp med potensfunksjoner i flere praktiske tilfeller.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Ei hand som held pengesetlar, med myntar i bakgrunnen. Foto.

Live arver 300 000 kroner. Hun vil spare pengene.

Den lokale banken tilbyr en årlig rente på 3 % per år. Dette svarer til en vekstfaktor på 1,03. Live regner det som sannsynlig at hun vil få bruk for pengene om 10 år. Hvor mye vil beløpet ha vokst til etter 10 år?

300 000·1,0310=403 175

Beløpet vil ha vokst til ca. 403 175 kroner.

Live vet at det finnes alternativer til banksparing, og hun vil undersøke hva beløpet kan vokse til etter 10 år, hvis renten er høyre enn 3 %.

Hun ser da at hun kan bruke funksjonen B gitt ved

Bx=300 000·x10

Her er det vekstfaktoren som er den variable, x.

Live tegner grafen til B for x1,03 , 1,12

Potensfunksjoner graf 1

Av grafen kan hun se at ved en årlig rente på 3 %, vil beløpet vokse til ca. 403 000 kroner etter 10 år. Hvis renten er på 8 % per år, vil beløpet vokse til ca. 648 000 kroner og hvis hun kan få en rente på 11 % per år, altså at vekstfaktoren er 1,11, vil hun sitte med ca. 852 000 etter 10 år.

I funksjonsuttrykket Bx=300 000·x10 er x grunntallet i en potens hvor eksponenten er et konstant tall. En slik funksjon kalles for en potensfunksjon.

Potensfunksjoner

En funksjon f gitt ved fx=a·xb, hvor a og b er konstante tall, kalles en potensfunksjon.

Legg merke til at når b er et ikkenegativt helt tall, er potensfunksjonen også en polynomfunksjon, som for eksempel 2x , 3x2, osv.

Til høyre har vi tegnet grafene til funksjoner gitt på formen 2xb for ulike verdier av b. Vi har bare tegnet grafene for positive verdier av x. Grunnen er at for eksempel x0,5 betyr det samme som x, og kvadratroten av et negativt tall er ikke et reelt tall.

Hvorfor går alle grafene gjennom punktet 1, 2?

Hvordan ser grafen ut når b=1?

Grafene endrer hovedform etter om b, 0, b0, 1 eller b1, .

Eksempel

Skisse av pendel

Når en pendel svinger, er svingetiden, det vil si den tiden det tar fra pendelen slippes til den kommer tilbake til utgangspunktet, avhengig av lengden på snoren som pendelkulen henger i.

Fra naturfag kjenner du kanskje formelen for svingetiden T i sekunder, som funksjon av snorlengden x i meter?

Formelen gir at

Potensfunksjoner graf 3

T=2πg·x=2πg·x0,5

Her er π3,14 og g9,81 (g er tyngdens akselerasjon).

Når vi setter inn disse verdiene i formelen, får vi

T2·3,149,81·x0,5=2,0·x0,5

Svingetiden til en pendel er altså en potensfunksjon av snorlengden.

Rotfunksjoner

Kvadratroten til et tall x skriver vi som x. Med kvadratroten til et positivt tall mener vi det positive tallet som opphøyd i andre potens gir tallet. Kvadratroten til 9 er lik 3 fordi 3 opphøyd i andre potens er lik 9.

Vi kan også skrive kvadratroten som en potens hvor eksponenten er et desimaltall.
Vi har at x=x0,5.
Det betyr at svingetiden også kan uttrykkes som

T=2x

Nå er svingetiden uttrykt som en rotfunksjon. Grafen ovenfor er altså grafen til en rotfunksjon.

Last updated 09/13/2018
Text: Stein Aanensen and Olav Kristensen (CC BY-NC-SA)

Learning content

Funksjoner i praksis