Skip to content

Article

Omvendt proporsjonalitet

Vi ser på et eksempel der to størrelser er omvendt proporsjonale.

LK20LK06
Buss med bussåfør. Foto.

En vennegjeng skal følge fotballaget sitt på bortekamp. De må leie en buss, og busselskapet skal ha 10 000 kroner for å kjøre dem.

Hvor mye hver enkelt må betale, avhenger av hvor mange som blir med.

Det må uansett være slik at antall deltakere multiplisert (ganget) med prisen hver enkelt må betale, blir 10 000 kroner.

Vi kan lage en tabell som viser sammenhengen.

Antall deltakere

5

10

20

25

40

50

Pris per deltaker

2000

1000

500

400

250

200

Antall · Pris

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Hvis det bare er 5 deltakere med på turen, må hver deltager betale 2 000 kroner. Hvis derimot bussen er fylt opp med 50 deltakere, blir prisen bare 200 kroner per deltaker.

Den siste linjen i tabellen viser at uansett hvor mange deltakere som er med, er antall deltakere multiplisert med (ganget med) pris per deltaker lik 10 000 kroner.

To størrelser er omvendt proporsjonale hvis produktet av dem alltid er det samme.

Antall deltakere og prisen per deltaker er omvendt proporsjonale størrelser.

Last updated 10/24/2018
Written by: Stein Aanensen and Olav Kristensen

Learning content

Tallregning

What is core content and additional content?