Skip to content

Task

Brøkregning

Oppgavene nedenfor skal regnes uten hjelpemidler.

LK06

3.1

Utvid brøkene slik at nevneren blir 16.

a) 14

b) 38

c) 52

vis fasit

a) 1·44·4=416

b) 3·28·2=616

c) 5·82·8=4016

3.2

Utvid brøkene slik at nevneren blir 24.

a) 34

b) 56

c) 78

d) 1412

e) 72

f) 103

vis fasit

a) 3·64·6=1824

b) 5·46·4=2024

c) 7·38·3=2124

d) 14·212·2=2824

e) 7·122·12=8424

f) 10·83·8=8024

3.3

Forkort brøkene mest mulig.

a) 28

b) 39

c) 2550

d) 621

vis fasit

a) 2:28:2=14

b) 3:39:3=13

c) 25:2550:25=12

d) 6:321:3=27

3.4

Regn ut

a) 12+23

b) 13+14+16

c) 34+52-78

d) 65-115+23

vis fasit

a) 1·32·3+2·23·2=36+46=76

b) 1·43·4+1·34·3+1·26·2=412+312+212=912=34

c) 3·24·2+5·42·4-78=68+208-78=268-78=198

d) 6·35·3-115+2·53·5=1815-115+1015=2715=27:315:3=95

3.5

Multipliser brøkene

a) 12·12

b) 15·37

c) 79·25

d) 4·25

vis fasit

a) 14

b) 335

c) 1445

d) 41·25=85

3.6

Divider brøkene

a) 12:12

b) 15:27

c) 79:32

d) 3:23

vis fasit

a) 12·21=22=1

b) 15·72=710

c) 79·23=1427

d) 31·32=92

3.7

Sorter brøkene etter verdi. Den minste brøken først.

14,335,1445,85,710,1427,92

vis fasit

335,14,1445,1427,710,85,92

3.8

En femtedel av elevene på en skole røyker. Av disse er tre femdeler jenter. Hvor stor del av elevtallet på skolen utgjør de jentene som røyker?

vis fasit

De jentene som røyker utgjør en så stor del av elevene ved skolen:

15·35=325

Last updated 10/10/2018
Written by: Stein Aanensen and Olav Kristensen

Learning content

Tallregning

What is core content and additional content?