Skip to content

Kommunikasjon og kultur

Om Kommunikasjon og kultur 2

Faget Kommunikasjon og kultur 2 bygger videre på faget Kommunikasjon og kultur 1, men fordyper seg i emnet tekst. Tekstteori og sammenlikning av tekster fra ulike tekstkulturer inngår i hovedområdene til faget.

Learning content

Om Kommunikasjon og kultur 2

MenuBook

Subject Material