Skip to content
SubjectMaterialFagstoff

Article

Fra brev til e-post

Når skrev du sist et brev for hånd og sendte det i posten? 20 år tilbake i tid var det helt vanlig at norske barn og ungdommer satte inn annonser med ønske om ”brevvenner” i barne- og ungdomsblad. Slik kunne de få brevvenner både fra ulike kanter av landet og fra utlandet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gammelt brev. Foto.
Håndskrevet brev fra atten-nittiårene. Foto.
Amerikabrev
Verdens første julekort. Illustrasjon.
Utsnitt av verdens første julekort

I dag har e-post og sosiale medier i stor grad tatt over for den personlige brevsjangeren. Når det nærmer seg juletider, er fremdeles mange tradisjonstro og sender ut julekort og julebrev om viktige hendelser i livet vårt det siste året, men gjerne masseproduserte, som teknologien har gjort mulig. Her aner vi kanskje en kombinasjon av både det tradisjonelle, det moderne og det postmoderne.

Brevsjangeren som kilde

Sjangeren brev har likevel lange tradisjoner, og det er en viktig sjanger som har gitt og kan gi oss innsikt i hverdagslivet til både vanlige mennesker og offentlige personer. Det å studere brevvekslingen mellom for eksempel forfattere som Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram kan lære oss mer om hva forfatterne selv tenkte, hvordan de var som mennesker, og hva de betraktet som viktig i sin samtid.

I 2009 fikk Nasjonalbiblioteket tillatelse til å offentliggjøre Knut Hamsuns kjærlighetsbrev som hadde ligget forseglet i 50 år. Her kan du se et av brevene i en digitalisert versjon. Dette skapte samtidig en debatt om i hvilken grad slike private brev skal offentliggjøres. Du kan lese mer om dette her:

Tenk over: I hvilken grad synes du man skal ta vare på private brev?

Last updated 01/04/2019
Text: Marita Aksnes and Torgrim Gram Økland (CC BY-SA)

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites