Skip to content

Kommunikasjon og kultur

Tekst og kontekst

Tekstene vi omgir oss med endrer seg i takt med samfunnet. Ikke minst har den teknologiske utviklingen påvirket hvordan vi produserer og konsumerer tekst. Sjangre og medier endrer seg. Men påvirker samfunnet også innholdet i tekstene? Litteraturteoriene vektlegger betydningen til konteksten ulikt.

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

Er du et moderne menneske? "Ja!" vil mange svare. Men hva vil det egentlig si å være moderne? I dag bruker vi ofte dette begrepet om klesstil og mote, kunst, musikk og arkitektur, men uten at vi kanskje tenker over hva det betyr.

Learning content

Tradisjon, modernitet og postmodernitet

MenuBook

Subject Material

MenuBook

Tasks and Activites